Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Wijktafel Indische Buurt

Wijktafel Indische Buurt

Datum

08 september 2022

Begintijd

12:30

Eindtijd

14:00

Locatie

Activiteitenruimte Flevopoort, Kramatplantsoen 101

Let op: gewijzigde tijd voortaan van 12 naar 12:30 uur tot 14 inclusief lunch.

Thema: Meldpunt Zorg en Woonoverlast en het GGD Vangnet

Bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast kunnen inwoners en professionals melden wanneer zij zich zorgen maken over iemand. Dit kunnen ook mensen zijn waarbij zorg nodig is maar die hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Ook als er een vermoeden is dat er onvoldoende hulp wordt geboden, kan dit bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast worden aangeven.

Het meldpunt werkt nauw samen met een groot netwerk van zorg- en hulpverleners, waaronder het GGD Vangnet, om de signalen of meldingen goed aan te kunnen pakken. Maar wat gebeurd er na een melding? Hoe gaan ze precies te werk? Wat kunnen ze wel doen en wat niet? Hierover geven twee sprekers een voordracht.

Er komt een spreker van het Meldpunt Zorg en Woonoverlast en een spreker van het GGD Vangnet. Ze gaan vertellen wat hun werkwijze is en hoe dat samenhangt met het wijknetwerk. Er zal ruime gelegenheid zijn voor vragen.

We kijken er weer naar uit, tot de 8e!

Graag aanmelden bij Tamara via tamara@fysiotherapie-zeeburg.nl i.v.m. de lunch.

Warme groet, namens het kernteam

Ouafila (MEE a/z), Karin (Leger des Heils), Tamara (fysiotherapeut), Sarah (Buurtteam Zeeburg), Marlis (Buurtteam Zeeburg) en Pichien (Buurtteam Zeeburg)