Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Geannuleerd: Wijktafel Indische Buurt

Geannuleerd: Wijktafel Indische Buurt

Datum

19 maart 2020

Begintijd

12:00

Eindtijd

13:30

Locatie

Flevopoort, Kramatplantsoen 101-h, activiteitenruimte

Update 15/3: deze bijeenkomst wordt opgeschort wegens het coronavirus!

Beste deelnemers van de wijktafel Indische Buurt,

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de volgende wijktafelbijeenkomst op:

Het thema is Narcotic Anonymus (NA), een wereldwijde zelfhulpgroep.

Veel mensen kennen wel iemand in hun omgeving die in meerdere of mindere mate aanraking is geweest met drugs. Waar een deel van de mensen het gemakkelijk ook (weer) kan laten om drugs te gebruiken zijn anderen erin doorgeschoten en verslaafd geraakt, met alle problematische gevolgen van dien. Verzaken van verplichtingen, schulden, verlies van relaties en geliefden, etc.
Wanneer mensen afgekickt zijn komen ze opnieuw in een samenleving terecht waarin drugs en drank (ook drugs) tot op zekere hoogte geaccepteerd zijn. Het is dan ook zeer gemakkelijk om terug te vallen in gebruik. De NA helpt mensen om stand te houden.

Martinus den Boer is als ervaringsdeskundige/hulpverlener zowel bij het Leger Des Heils als bij de GGD werkzaam (hij alleen al is al een inspirerend verteller met een bijzonder persoonlijk verhaal). Hij komt samen met Victor Santos, die naast zijn verbinding met de NA ook zijn persoonlijke verhaal vertelt.
De heren zullen vertellen waar de NA voor staat en hoe de NA werkt. Maar zeker ook over de definitie “verslaafd” (wanneer is iemand verslaafd), over wanneer het goed is om de stap richting de NA te adviseren (of te zetten) en waar bijeenkomsten in de buurt plaatsvinden.

We hopen jullie allen te zien!!

Contact