Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Themabijeenkomst WGM

Themabijeenkomst WGM

Datum

05 november 2019

Begintijd

15:00

Eindtijd

17:00

Locatie

Grand Cafe Frankendael, Middenweg 116

De datum van wijktafel Jeruzalem van 5 november is omgedoopt tot een themabijeenkomst voor alle wijktafels in de Watergraafsmeer: Amsteldorp, Betondorp / Park de Meer en Jeruzalem / Middenmeer.

Interactieve Workshop

Hoe om te gaan met toenemende (GGZ) problematiek in de Watergraafsmeer’.

Workshop van 15:00 tot 17:o0 uur met aansluitend een borrel.

Er komen steeds meer vragen uit het veld over de toenemende (GGZ-)problematiek in Oost. Men maakt zich zorgen, voelt zich onveilig, weet niet hoe gedrag/signalen ingeschat/herkend kunnen worden, is onzeker hoe hier mee om te gaan en waar naar toe te verwijzen.

Daarom heeft stadsdeel Oost de handen ineen geslagen en organiseert verschillende workshops over deze problematiek met en voor netwerkpartners in Oost i.s.m. met de wijktafels.

Preventiemedewerkers van Arkin zullen de workshops begeleiden in samenwerking met team Ed, GGD Vangnet en Advies, Arkin Zorgtoeleiding en GGZ-coaches.

Wat aan de orde komt:

• Wat verstaan we onder verward gedrag.

• Praktijkvoorbeelden plenair bespreken.

• Routing naar HULP EN ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN.

Wij werken met een maximaal aantal van 30 personen per workshop, VOL is VOL.

Meld je dus snel aan! Aanmelden via de aanmeldknop hiernaast en/of via Oost@wijkzorg-amsterdam.nl

Lees alvast Wie zijn al die verwarde mensen in de stad

Contact