Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Geannuleerd: Wijktafel Transvaalbuurt

Geannuleerd: Wijktafel Transvaalbuurt

Datum

24 maart 2020

Begintijd

12:00

Eindtijd

14:00

Locatie

De Kraaipan, Hofmeyerstraat 67

Update: i.v.m. het coronavirus wordt deze wijktafelbijeenkomst opgeschort.

Themabijeenkomst GGZ in de wijk inclusief lunch.

Er komen steeds meer vragen uit het veld over de toenemende (GGZ-)problematiek in Oost. Men maakt zich zorgen, voelt zich onveilig, weet niet hoe gedrag/signalen ingeschat/herkend kunnen worden, is onzeker hoe hier mee om te gaan en waar naar toe te verwijzen. Daarom heeft stadsdeel Oost vorig jaar de handen ineen geslagen en organiseert verschillende themabijeenkomsten over deze problematiek met en voor netwerkpartners in Oost i.s.m. met de wijktafels. De wijktafel Transvaal is de laatste bijeenkomst na Watergraafsmeer, de Dapperbuurt / Oosterparkbuurt en de Indische Buurt.

Preventiemedewerkers van Arkin zullen de themabijeenkomst begeleiden in samenwerking met team Ed, GGD Vangnet en Advies, Arkin Zorgtoeleiding en GGZ-coaches.
Wat aan de orde komt:
• Wat verstaan we onder verward gedrag.
• Praktijkvoorbeelden plenair bespreken.
• Routing naar HULP EN ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN.

Lees alvast Wie zijn al die verwarde mensen in de stad

Wij werken met een maximaal aantal van 35 personen voor de workshop, VOL is VOL. Aanmelden i.v.m. maximaal aantal plekken via de aanmeldknop (rechts boven) of via oost@wijkzorg-amsterdam.nl

Contact