Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Wijktafel Watergraafsmeer

Wijktafel Watergraafsmeer

Datum

03 oktober 2023

Begintijd

15:00

Eindtijd

16:30

Nieuwe link:

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Vergadering-id: 388 816 617 593

 

Wachtwoordcode: S4xgVu

Meer informatie | Opties voor vergadering

 

Wijktafel Watergraafsmeer
Dinsdag 3 oktober
15:00-16:00 uur

Online

Vandaag komen Maartje den Breejen van het Odensehuis en René Visser van Kerk De Bron vertellen over wat hun organisaties (kunnen) betekenen voor verschillende kwetsbare groepen in de Watergraafsmeer.

 

Het Odensehuis Oost biedt een fijne plek voor mensen met dementie en hun partners of omgeving op het Robert Koch plantsoen. Waar staan zijn, wat bieden zij en waar willen zij naar toe groeien?

Kerk De Bron biedt diverse initiatieven die de moeite waard zijn om uit te lichten. Ken je de ‘Give & Get’-kast bijvoorbeeld al?

De Wijktafel is dit keer online via MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NlMDk4NDEtYmUyZi00NDk4LWE3NTAtYWY0NDgzZTQ4ODYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222221191a-017c-4f37-97ca-0b9d6f18c620%22%2c%22Oid%22%3a%2239be6c46-f93d-4b3d-b04a-92a8159575c2%22%7d>

Vergadering-id: 319 718 354 993
Wachtwoordcode: rkHpKE

Hartelijke groet en tot dan!
Chantal (Cordaan), Gideon (Buurtteam Amsterdam Watergraafsmeer), Gitta (Kinderboerderij De Werf), Jo-Ann (Dynamo), Margrietha (Betondorp Bloeit!)

Contact

Chantal de Jonge