Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Wijktafel Watergraafsmeer

Wijktafel Watergraafsmeer

Datum

17 mei 2022

Begintijd

15:00

Eindtijd

16:00

Locatie

MSteams

Over digitale veiligheid

Morgen, dinsdag 17 mei, hebben we weer een wijktafel van 15.00-16.00. Remko Leeneman (agent) komt vertellen en vragen beantwoorden over digitale veiligheid. Digitale criminaliteit is nagenoeg net zo groot als de traditionele criminaliteit. En ouderen (50+) zijn het vaakst slachtoffer. Hoog tijd dus om mensen te helpen om weerbaarder te worden.

En Cindy Kooijman komt vertellen over wat het centrum voor Levensvragen allemaal voor de Amsterdammers kan betekenen.

Volg de link hieronder in de mail om gezellig aan te schuiven bij de digitale wijktafel.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg5OGFlZWItMDQwZS00MDExLTgwNTYtMWEzZjI1MzAwNjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227cee7eb3-af0b-448d-92fb-526a96b1afd6%22%2c%22Oid%22%3a%2207b6610a-d8aa-4f61-907a-ac713669c01a%22%7d

Contact