Wijknetwerken > Amsterdam oost > LVB netwerk Oost

LVB netwerk Oost

 LVB netwerk Oost

LVB netwerk Oost wordt gevormd door professionals vanuit de formele en informele zorg. Al deze professionals werken met en voor de doelgroep LVB met duale problematiek (verslaving, GGZ diagnose, justitiële achtergrond).  LVB netwerk Oost wordt geleid door twee trekkers vanuit Buurtteam Oost en een aanbieder vanuit Amsterdam Extra of aanbieder AIO.

Maandelijks vindt er een bijeenkomst plaats waarin deze professionals bij elkaar komen om thema’s te bespreken die relevant zijn voor deze doelgroep en/of voor het werken met deze doelgroep. Daarbij is er ook ruimte om casuïstiek te behandelen.

De bijeenkomsten staan open voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met deze doelgroep of het vermoeden heeft dat er sprake is van LVB en mogelijke duale problematiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de trekkers:
Anita Geurtjens ageurtjens@buurtteamamsterdamoost.nl Francisca Hes (buurtteam) fhes@buurtteamamsterdamoost.nl  en/of Meredith Krind mkrind@cordaan.nl

Data 2023 9:15 – 11 uur: 2 feb, 16 maart, 18 april, 8 juni,

Gewijzigde tijd 15 tot 17 uur: Di 4 juli, Di 12 september, Do 19 okt, Do 16 nov, Di 19 dec