Wijknetwerken > Amsterdam oost > Buurtteams > Besluit college Buurtteams

Besluit college Buurtteams

25 juni 2020

College geeft akkoord voor subsidieregeling Buurtteams Amsterdam

Begin maart heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten om met buurtteams te gaan werken om de zorg en ondersteuning aan Amsterdammers in elke wijk in samenhang te organiseren. Eenvoudig, herkenbaar en op maat, en passend bij de persoonlijke situatie van de Amsterdammer. Nog geen maand na de besluitvorming kregen we te maken met de Coronamaatregelen. Dat vroeg van de aanbieders, en ook van jullie als professionals, veel aandacht en energie om onder nieuwe omstandigheden de noodzakelijke ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden.

Lees hier verder.