Wijknetwerken > Amsterdam oost > Nieuwsbrief > Nieuws van de stuurgroep

Nieuws van de stuurgroep

27 augustus 2019

Nieuws van de stuurgroep alliantie Wijkzorg Oost – augustus

De stuurgroep kwam deze maand door vakanties in een kleine bezetting bij elkaar. Desondanks was het een productieve bijeenkomst waarin diverse besluiten zijn genomen en acties zijn uitgezet.

Enkele high-lights:

-De stuurgroep bestaande uit 7 organisaties wil gaan uitbreiden met samenwerkingspartners rondom informele inzet. Organisaties die zijn aangesloten bij het Platform Informele Zorg Oost zijn inmiddels gepolst. In september volgen verkennende gesprekken om begin oktober samen de plannen voor 2020 te bepalen. De samenwerking met de informele zorg wordt hiermee formeel in Oost. Het doel is om tot een gedegen plan en advies te komen voor 2021: hoe de samenwerking tussen informeel en formeel belegd wordt.

– Om (nieuwe) netwerkpartners laagdrempelig te laten netwerken wordt om de maand Pitch & (Pr)Oost georganiseerd per oktober. Voor de laatste nieuwtjes, pitches, speeches, etc. Een borrel met inhoud!

-Casuïstiekbespreking blijft bij enkele wijktafels dikwijls liggen door een volle agenda hoewel er wel behoefte aan is. Daarom wordt binnenkort “Broodje Casus” geïntroduceerd. Houd deze site in de gaten voor de eerste datum.

Overige zaken:

– De alliantiepartner ZonZorg is met Algemeen Thuiszorgbureau gefuseerd tot Amsterdam Thuishulp.

-Alle allianties Wijkzorg schrijven een gezamenlijk jaarplan voor 2020 met aanvullend een toelichting per stadsdeel. Eind september is er een stedelijke sessie om het eind oktober in te dienen bij de gemeente. De nadruk komt te liggen op de werkzame elementen en het verduurzamen van netwerksamenwerking.

-De voorzitter gaat op zoek naar een nieuwe vergaderplek, omdat de vergaderzaal in Post Oost per 1 september wordt gebruikt door het Verbondsteam Dapperbuurt.

-De stuurgroep is blij met de nieuwe notulist Liesbeth. Liesbeth verzorgt vanaf heden ook dit maandelijks bericht over de vergadering.