Wijknetwerken > Amsterdam oost > Toegang > Blog 1: Even stilstaan

Blog 1: Even stilstaan

12 april 2021

Als ambassadeur netwerksamenwerking én ambassadeur Buurtteam Amsterdam Oost per 1 april 2021 blog ik (minimaal tweewekelijks) op maandag om vragen te beantwoorden, tips of informatie te geven en/of te reflecteren op de voorafgaande week c.q. weken. Op 1 april 2017 ben ik gestart om netwerksamenwerking in Amsterdam Oost door te ontwikkelen en sinds 1 april 2021 zet ik het werk voort met de start van de buurtteams die onderdeel zijn van het wijknetwerk rondom zorg en ondersteuning dichtbij huis.

Even stilstaan…samenwerken#1

“Alles wordt anders vanaf 1 april! Samenvoegen van wijktafels, de buurtteams die starten, wat staat ons allemaal te wachten?” riep iemand wanhopig tijdens een online netwerkmeeting twee dagen voor de bewuste datum. Bij iedere verandering heb je met onrust te maken en dat is binnen het wijknetwerk in Oost niet anders. Wat de een ziet als een nieuwe jas die je aantrekt of een nieuw huis dat je betrekt, ziet de ander een totaal nieuwe identiteit of entiteit voor zich. Zo stelt de een dat er niet veel verandert -alleen verbetert- en een ander is de weg kwijt door gebrek aan informatie en verliest meteen alle vertrouwen in het proces. Informeren en vertrouwen geven is dus een van mijn eerste doelen.

Hoe staat het ervoor?

Op 1 april zijn de deuren geopend en zijn de eerste buurtteammedewerkers ingetrokken in bekende huizen in Oost zoals Post Oost en de Flevopoort na een restyle; een nieuwe vloer, verfje en bewegwijzering. De teams zijn nog niet op volle sterkte en met een grootste promotiecampagne wordt gewacht in afwachting van de ambulant begeleiders die in juni aansluiten. Op 1 april is deze website verhuisd en voorzien van een nieuw logo: van Wijkzorg naar Wijknetwerken. Op 1 april is vier jaar Wijkzorg beëindigd en is mijn functienaam verandert maar de kern hetzelfde; netwerksamenwerking stimuleren in Oost vanuit Buurtteam Amsterdam Oost.

De buurtteams redden het niet alleen daarom is het kind Wijkzorg niet met het badwater weggegooid; netwerksamenwerking blijft noodzakelijk gezien de multi-problematiek van bewoners en daarnaast de geldtekorten in de zorg en sociale voorzieningen. Stedelijk is ontzettend veel bedacht maar op stadsdeelniveau moet alles nog worden geconcretiseerd en in een eigen vorm gegoten worden.

“Hoe gaan de buurtteams het vertrouwen winnen van buurtorganisaties en bewoners? Wat is het plan voor samenwerking? Hoe krijgen we als samenwerkingspartij contact?” Met mensen en partners die je al jaren kent uit het wijknetwerk, die nu samen onder een paraplu werken in plaats van versnipperd. De werkwijze en bestaande relaties verdwijnen niet bij een naam- of structuurverandering in mijn beleving: misschien kunnen we van daaruit verder gaan en nagaan: wat is er nu anders c.q. meer nodig?

De signalen van onrust neem ik serieus want het toont aan waar nog werk te verzetten is en natuurlijk: we zijn er nog niet, netwerken vraagt een continue inspanning -van alle partijen- het is geen eenrichtingsverkeer. We zijn er met z’n allen bij wat het succes wordt van de buurtteams en de samenwerking in de wijk. Ga uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen, van een gelijkwaardige samenwerking waar je samen moeite voor doet en je een sneeuwbaleffect creëert of een olievlek, wat je prefereert. Gelukkig is er ook nog veel samenhorigheid en energie wat in Oost zo kenmerkend is.

Zo was er woensdagmiddag 31 maart een mooie afsluiting Wijkzorg en doorstart van een nieuw samenwerkingsverband met circa twintig verschillende partijen via Zoom. Partijen die de noodzaak en het belang van bondgenootschap zien, domein overstijgend en zonder eigen belang willen werken, zich gezamenlijk gaan inzetten, problemen oppakken, de mazen in het netwerk dichten, voorkomen dat iemand ertussen valt.

In het sociaal domein hebben we hetzelfde doel: het beste voor de ander willen. Als je dat ook nastreeft dan ben je een bondgenoot.

Kortom: Het huis is net verbouwd, opgeleverd en het inrichten begint nu! Wil je meedenken, meedoen? Voel je uitgenodigd. Samenwerken doe je eenmaal samen.

Vragen/opmerkingen: cmaduro@buurtteamorganisatieoost.nl

Meer info over de buurtteams, zie https://www.buurtteamamsterdam.nl/

Tot snel, Charissa Maduro

Netwerkmanager Buurtteam Amsterdam Oost