Wijknetwerken > Amsterdam oost > Toegang > Conferentie Sociaal domein en palliatieve zorg op 20 april

Conferentie Sociaal domein en palliatieve zorg op 20 april

17 maart 2023

Palliatieve zorg gaat over het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een ernstige/langdurige aandoening en hun naasten. Wat dat is, is per mens verschillend. Soms kunnen ze zelf nog vrijwilligerswerk doen of zoeken bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding tot een luisterend oor.

Mensen met een ongeneeslijke of levensbedreigende ziekte hebben evenveel, wellicht wel meer baat bij sociale ondersteuning dan een medische behandeling alleen. Het sociaal domein en palliatieve zorg zijn werelden die hand in hand verder kunnen gaan ten goede van alle betrokkenen.

Het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert samen met de gemeente Amsterdam, Wijknetwerken Amsterdam, Buurtteams Amsterdam en Agora, op donderdag 20 april een werkconferentie om kennis te maken met elkaars wereld. Onder andere met een film, informatiemarkt, dialoogtafels en inspiratie!

Meer informatie en aanmelden vind je via deze uitnodiging.