GGZ-problematiek in Oost

30 september 2019

Hoe om te gaan met toenemende GGZ – problematiek in stadsdeel Oost.

Er komen steeds meer vragen uit het veld over de toenemende (GGZ-)problematiek in Oost. Men maakt zich zorgen, voelt zich onveilig, weet niet hoe gedrag/signalen ingeschat/herkend kunnen worden, is onzeker hoe hier mee om te gaan en waar naar toe te verwijzen.

Daarom heeft stadsdeel Oost de handen ineen geslagen en organiseert verschillende workshops over deze problematiek met en voor netwerkpartners in Oost i.s.m. met de wijktafels.

Preventiemedewerkers van Arkin zullen de workshops begeleiden in samenwerking met team Ed, GGD Vangnet en Advies, Arkin Zorgtoeleiding en GGZ-coaches.

Wat aan de orde komt:

• Wat verstaan we onder verward gedrag.

• Praktijkvoorbeelden plenair bespreken.

• Routing naar HULP EN ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN.

De eerste workshop vindt plaats op 28 oktober voor de Dapperbuurt / Oosterparkbuurt, vervolgens 5 november voor de wijktafels in Watergraafsmeer en op 5 december bij de wijktafel Indische Buurt. Begin 2020 volgt de Transvaalbuurt.

Zie de agenda of mail naar Oost@wijkzorg-amsterdam.nl voor info/aanmelden.

Lees Wie zijn al die verwarde mensen in de stad