Wijknetwerken > Amsterdam oost > Netwerkgroep Oost

Netwerkgroep Oost

Na het stoppen van de alliantie Wijkzorg is er een breder samenwerkingsverband (informele en formele zorg & welzijn, bestaanszekerheden en gezondheid) ontstaan op managementniveau, genaamd Netwerkgroep Oost. We pakken grote thema’s,signalen en knelpunten op die elders zijn vastgelopen c.q. tussen wal en schip (dreigen te) vallen. We werken signalerend en het liefst preventief ten behoeve van bewoners in Oost.

Deelnemende organisaties zijn: Arkin/Roads | Assadaaka Community | Amsterdam Thuishulp | Buurtteam Amsterdam Oost | Civic | Cordaan (wijkverpleging) | Eigen Haard | Gemeente:Stadsdeel Oost, & afdeling Zorg centrale stad en GGD | HvO-Querido | Leger des Heils | MEE a/z | Ouder en Kindteam Oost | De Regenboog informele zorg | WPI | Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
Gekoppelde netwerken: Amsterdam Extra en Platform Informele Zorg

Heb je een signaal of knelpunt wat niet binnen het eigen netwerk is op te lossen en/of stadsdeelbreed of groter speelt waarvoor je een breed samenwerkingsverband nodig hebt om verder te komen? Laat het ons weten!
Contact: Charissa Maduro, Netwerkmanager Oost via cmaduro@buurtteamamsterdamoost.nl

Frequentie: 6 wekelijkse sessies, per 2024 frequentie naar 10 wekelijks: op donderdag van 15 tot 16:30 uur in week 7, 17, 27, 37 en 47.