Wijknetwerken > Amsterdam oost > Zorg, ondersteuning & advies > Noodkreet noodvoorzieningen

Noodkreet noodvoorzieningen

27 maart 2020

De Regenboog Groep, HVO-Querido en het Leger des Heils zetten zich in om de doelgroep zonder vaste woon of verblijfsplaats tijdens de corona crisis te voorzien van noodopvang. Het gaat om opvang in sporthallen en hotels in groepen van 50 personen per opvanglocatie. De doelgroep betreft mensen die dakloos zijn en daarnaast veelal een verslaving en/of psychiatrische problematiek hebben.

Wij vragen medewerkers van organisaties uit de sociale basis en de zorg die nu niet in staat zijn om hun werk uit te voeren om zich beschikbaar te stellen als begeleider in deze voorzieningen.

HVO-Querido, Leger des Heils en De Regenboog Groep wil met steun van jullie deze kwetsbare groep een veilige plek bieden in deze crisisperiode. Wij hebben jullie hulp heel hard nodig.

Lees verder voor meer info en om je aan te melden.200327 Oproep Medewerker 24-uurs voorziening