Over ons

Wijknetwerken Oost staat voor een groot netwerk bestaande uit uiteenlopende en diverse partners (individuen en organisaties) die vrijwillig c.q. beroepsmatig actief zijn in de zorg en/of ondersteuning van Amsterdammers. Informeel én formeel als ook wijkpartners vanuit andere domeinen zoals wonen.

We faciliteren het wijknetwerk met oog voor ook de positie van kleine (in)formele initiatieven en “onzichtbare” groepen. Om te zorgen dat het netwerk inclusief wordt en als geheel sterk. De aanpak die we hanteren, is: lerend, organisch, van onderop, breed en samen!

De samenwerking is vanuit wederzijds respect en vertrouwen, vanuit de Amsterdammer om het doel te bereiken dat mazen in het netwerk opgemerkt worden en opgevangen wordt als gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid.

De netwerkmanager in Oost is Charissa Maduro. Sinds 2017 vervult zij een spilfunctie in de verbinding en uitwisseling tussen partijen op stadsdeelniveau en in de stedelijke samenwerking – werkt vanuit de buurtteamorganisatie voor het gehele wijknetwerk in Oost.

Contact: Charissa Maduro  cmaduro@buurtteamamsterdamoost.nl