Wijknetwerken > Amsterdam oost > alliantie Oost > Publicatie plan Wijkzorg 2019-2020

Publicatie plan Wijkzorg 2019-2020

4 december 2019

Plan 2019 – 2020 Wijkzorg Oost

Gisteren tijdens een ontspannen en leuke Pitch & (Pr)Oost is het plan Wijkzorg Oost in een notendop gepresenteerd:

Flyer jaarplan 

Kort samengevat zetten we in om netwerkactiviteiten voort te zetten en te borgen binnen en samen met het netwerk.  We streven naar een breed gedragen verantwoordelijkheid want een netwerk is van en voor iedereen. In de tweede helft van 2020 zullen we naast het versterken van de wijknetwerken bijdragen aan de overgang naar de buurtteams.

Hoewel of juist (aanvullend) dat de buurtteams komen, blijft netwerksamenwerking noodzakelijk om verschillende redenen. We hebben er een uitgelicht: “samenredzaamheid” – voor de leefbaarheid in de wijk, waar alle domeinen samen komen voor alle bewoners.

Lees hier het uitgebreide plan Wijkzorg Oost 2019 – 2020 uitgebreid plan

of de verkorte versie Wijkzorg Oost 2019 – 2020 verkorte publieksversie.

Nieuw: gezamenlijk jaarplan allianties Wijkzorg 2019-2020

Behalve een plan per alliantie/stadsdeel is er dit jaar een stedelijk, gezamenlijk jaarplan door de allianties Wijkzorg geschreven. Hierin zijn de leerervaringen en adviezen gebundeld rondom netwerksamenwerking.

Lees hier het stedelijke plan van de allianties Wijkzorg Amsterdam:

20190912 jaarplan stedelijk 2020

Een reactie van de gemeente over het gezamenlijk jaarplan allianties Wijkzorg 2020:

“We vinden het een mooie ontwikkeling dat de allianties Wijkzorg dit jaar een gezamenlijk jaarplan hebben opgesteld. Zo wordt goed zichtbaar dat en wat je met elkaar deelt en welke gezamenlijke conclusies jullie hebben getrokken. Deze gezamenlijkheid heeft ook geresulteerd in goed onderbouwde input voor de ontwikkeling van de buurtteams. Dit komt in de stad sterk over.

Verder willen we de gezamenlijke allianties complimenteren met hun inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de buurtteams dit jaar. Jullie zijn volledig gegaan voor de gezamenlijkheid en het ‘borgen’ van de werkzame principes van netwerksamenwerking”.