Wijknetwerken > Amsterdam oost > Zorg, ondersteuning & advies > Uitnodiging bijeenkomst ouderenmisbruik

Uitnodiging bijeenkomst ouderenmisbruik

20 september 2019

Uitnodiging: Donderdag 10 oktober van 14.00-17.00 uur

Netwerkbijeenkomst: Signalen van ouderenmisbruik, Herkennen en bespreekbaar maken

Locatie: In de Meevaart, Balistraat 48a

Voor wie?

Voor professionals  en vrijwilligers in de zorg, hulp- en dienstverlening, die voor en met ouderen werken in Amsterdam Oost en voor alle anderen die belangstelling hebben voor dit thema.

Waarover?

Misbruik van ouderen, en vooral financieel misbruik, wordt vaak niet herkend of het wordt goedgepraat (  bijv. beter warm dan koud geven) of verzwegen. Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen misbruik maakt van hun afhankelijkheid.

Op deze manier kan het misbruik lang door blijven gaan.  Het is belangrijk om de signalen van misbruik eerder te herkennen en het eerder bespreekbaar te maken. Medewerkers van het Meldpunt Zorg en Woonoverlast en de preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling organiseren deze bijeenkomst.

Programma:

14.00-14.15 uur ontvangst met koffie en thee

14-15-14.30 uur opening door Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter, o.l.v.  moderator Demet Akpinar

14.30-15.15 uur  bespreking van casus in kleine groepjes:

  • Casus 1 o.l.v. Paul Wesseling, bewindvoerder bij Beaufin Bewindvoering.
  • Casus 2 o.l.v. Thea Stomphorst, projectmedewerker bij  Markant.
  • Casus 3 o.l.v. Gabriele ter Lingen, clientondersteuner bij Dynamo.
  • Casus 4 o.l.v. een  medewerkster van St. Kezban.
  • Casus 5 o.l.v. Brenda Kaagman, wijkagent.

15.15-15.30 uur pauze

15.30-16.30  uur kort verslag van 2 belangrijkste signalen uit iedere workshop en, in interactie met de zaal, welke afspraken zijn nodig?

Verrassende afsluiting

16.30-17.00 uur drankje en een hapje

Lees hier de hele Uitnodiging netwerkbijeenkomst signaleren ouderenmisbruik 10 oktober 2019 inclusief toelichting van de casussen.

Aanmelden:

Joke Raak, preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Oost en Zuid,

JRaak@dynamo-amsterdam.nl, M 06 17 59 15 54.