Wijknetwerken > Amsterdam oost > Netwerken > Uitnodiging DapperbuurtIn2Action

Uitnodiging DapperbuurtIn2Action

30 augustus 2019

Sinds begin van dit jaar loopt het pilotproject “Dapperbuurt: buurt voor iedereen”.

Het doel van de pilot is dat bewoners met GGZ-problematiek zich welkom voelen in de buurt en zo nodig opgevangen worden door een netwerk. Stadsdeel Oost heeft het initiatief genomen voor deze pilot; Dynamo voert het uit. Afstemming en samenwerking vormen een logisch vervolg binnen de pilot.

Daarom nodigen wij netwerkpartners van harte uit deel te nemen aan het innovatieve spel/game “Dapperbuurt In2Action”, een aantrekkelijke manier om het brede palet aan partijen dat betrokken is bij de ontwikkeling van de Dapperbuurt bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan een gezamenlijk doel.

De game vindt plaats op twee dagdelen, een maand na elkaar op:

dinsdag 15 oktober en dinsdag 12 november

Tijden: tussen 13:00 – 17:00 uur.

Er kan per organisatie meer dan één medewerker meedoen, van uitvoerend medewerker tot bestuurder.

Opgeven voor 13 september a.s.

Zie Uitnodiging en save the dates Dapperbuurt In2Action