Wijknetwerken > Amsterdam oost > alliantie Oost > Verslag alliantie Oost vergadering november

Verslag alliantie Oost vergadering november

3 december 2019

Waar gaat de Alliantie Wijkzorg Oost zich in 2020 op richten? Daar is het grootste deel van de bijeenkomst van 18 november aan besteed. Natuurlijk worden de voornemens gekleurd door de vorming van de buurtteams volgend jaar. Veel is nog onduidelijk. Hoeveel en waar? Wie heeft de regie? Is de informele zorg voldoende aangesloten? Hoe kan personeel behouden worden op de al krappe arbeidsmarkt? Kan de bewoner de weg goed vinden?

Enkele plannen:

*De Alliantie wil bijdragen aan een soepele overgang waarbij gebiedsgericht en nauw wordt samengewerkt met het stadsdeel en de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

*Netwerkversterking in de Indische Buurt Oost – Dapperbuurt. Met focus op de Dapperbuurt i.s.m. het Verbondvan100 en allerlei organisaties en betrokkenen.

*Nieuw focusgebied: IJburg. Hier worden knelpunten in kaart gebracht met de focus op jeugd en jongeren. In dit gebied is er nog geen stevig sociaal netwerk.

*Voortzetting van netwerk versterken en netwerkactiviteiten:

wijktafels, themabijeenkomsten, workshops, uitwisselingsbijeenkomst, casuïstiekbespreking (broodje casus), pitch & (Pr)Oost, themamaand met o.a. tours, themamaand in juni.

In 2020 zal ook maandelijks vergaderd worden.

Lees hier de nieuwsbrief van november online

Nieuws over de buurtteams: zie de site van de gemeente.