Wijknetwerken > Amsterdam oost > alliantie Oost > Versterking alliantie Wijkzorg Oost

Versterking alliantie Wijkzorg Oost

1 oktober 2019

Na verkennende gesprekken in september zijn twee partijen gekozen die de alliantie Wijkzorg Oost vanaf heden versterken vanuit het Platform Informele Zorg:  Assadaaka Community en de Regenbooggroep – Informele Zorg.

Met elkaar zorgen we voor meer impact en een goed advies richting gemeente en de toekomstige buurtteams hoe samenwerking met de informele zorg het beste vorm kan krijgen – niet alleen in de uitvoering maar ook op strategisch en beleidsmatig niveau. We starten op 3 oktober met onze eerste brainstorm. Beide organisaties onderstrepen de basiswaarden en missie van Wijkzorg Oost.

‘Assadaaka’ betekent vriendschap. Stichting Assadaaka Community staat voor vriendschap, want bewoners die bij Assadaaka Community komen, staan er niet meer alleen voor. Samen zetten wij de schouders eronder om elkaar te helpen. Dat doen wij door een breed scala aan activiteiten die verbinden en de zelf- en samenredzaamheid versterken. Die armoede en eenzaamheid tegengaan. Omdat Assadaaka Community bij wil dragen aan een mooiere, betere wereld waarin iedereen mee kan doen. Daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor.

De Regenboog Groep droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.