Wijknetwerken > Amsterdam oost > Wijktafel Oostelijk Havengebied

Wijktafel Oostelijk Havengebied

Het kernteam: Erik (Civic), Meta (Buurtcoöperatie) en Alma (Buurtteam)

Wijktafel OHG vindt plaats bij de Eester, het gebouw van de Buurt Coöperatie OHG. Eens per jaar vindt er een brede netwerkbijeenkomst plaats, waarbij iedereen kan aanhaken die een rol heeft in zorg of ondersteuning van bewoners in het Oostelijk Haven Gebied.

De wijktafel vindt eens per 2 maanden plaats en is samengesteld uit een groep van maximaal 12 mensen die zich voor langere tijd heeft gecommitteerd om deel te nemen aan de wijktafel. Deze deelnemers (vanuit Buurtzorg, Buurtcoöperatie de Eester, Buurtbel, Buurtteam, Civic, OKT, WPI, ZGAO) hebben allemaal affiniteit met het Oostelijk Haven Gebied en hebben cliënten/bewoners in dit gebied. Hierdoor is er meer verdieping gekomen in de besprekingen die in deze vaste setting plaatsvinden.