Wijknetwerken Amsterdam > Over wijknetwerken

Over wijknetwerken

Wie vormen de wijknetwerken?

Allerlei buurtinitiatieven, actieve bewoners, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, professionals zorg en welzijn, politie, woningcorporaties, ondernemers, ambtenaren en alle andere formele en informele wijkpartners inclusief de Buurtteams dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning van Amsterdammers en daarmee de leefbaarheid in de wijk. Ben je op die wijze actief dan maak je automatisch deel uit van het wijknetwerk!

Voor wie?

We zijn er voor alle bewoners in de stad die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat is het doel?

Het streven is een optimale samenwerking (efficiënt, effectief en gemakkelijk) tussen betrokken wijkpartners zodat een Amsterdammer via juiste informele en formele ondersteuning en/of zorg de regie over diens eigen leven terugvindt dichtbij huis c.q. zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Netwerkmanagers

Om netwerksamenwerking te stimuleren is er per stadsdeel een netwerkmanager actief voor het gehele netwerk vanuit de Buurtteam organisaties.