Wijknetwerken Amsterdam > Platform wijknetwerken

Platform wijknetwerken

Wijknetwerken Amsterdam heeft sinds mei 2023 een interactief online-platform! Hiermee kunnen alle partners in de wijk stedelijk en/of per stadsdeel kennis uitwisselen, zelf berichten en reacties plaatsen. Sluit je ook aan?

Dit (besloten) platform is voor iedereen die informeel en/of formeel betrokken is bij de zorg of ondersteuning van bewoners/stadsgenoten.

  • Een besloten website en tegelijkertijd laagdrempelig toegankelijk voor netwerkpartners
  • Berichten door netwerkpartners zelf te plaatsen, met reactie mogelijkheid
  • Stedelijk bereik
  • Goede filter- en zoekmogelijkheid binnen de geplaatste berichten

Activiteiten c.q. tips die elders niet of onvoldoende bekend zijn, kunnen op dit platform goed onder de aandacht worden gebracht. Het is dus niet bedoeld als een (nieuwe) sociale kaart. Raadpleeg de bestaande sites waar het (reguliere) aanbod voor Amsterdammers/hulpvragers staan zoals Jekuntmeer.nl of Buurtteam Amsterdam

Een gezamenlijk (wijk)platform met stedelijk bereik!

NB. Het is nadrukkelijk niet voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, daarom is de site met een wachtwoord beveiligd.