Wijknetwerken Amsterdam > Instructievideo’s RIS

Instructievideo’s RIS

De video’s en het document ‘Cursus RIS Wijkzorg-Buurtteam’ helpen u stapsgewijs om een aantal handelingen te verrichten in RIS Wijkzorg-Buurtteam. De video’s gaan over de volgende onderwerpen:

 1. Inloggen met VPN
 2. Inloggen zonder VPN
 3. Dossier zoeken
 4. Dossier aanmaken
 5. Netwerk en Relaties
 6. Vraagverheldering en Beoordeling
 7. Ondersteuningsplan opstellen
 8. ZIN Voorziening opvoeren
 9. PGB voorziening opvoeren
 10. Ondersteuningsplan accepteren
 11. Voorziening accepteren
 12. Beëindigen van een voorziening
 13. Evaluatie
 14. Bijwerken OP Verlengen
 15. Wijzigen administrateur
 16. Wijzigen regievoerder
 17. Caseload op evaluatiedatum
 18. Versneld afsluiten
 19. Account aanvragen RIS WZ
 20. Verkorte registratie voorziening: Ondersteuning door het Buurtteam
 21. Gebruikersbeheer Superusers

Voor de handleiding van RIS Wijkzorg-Buurtteam verwijzen wij u door naar de applicatie RIS Wijkzorg-Buurtteam. Voor links in RIS Wijkzorg-Buurtteam klikt u op de knop @ Helpdesk om de handleiding te downloaden.