Wijknetwerken > Amsterdam Stedelijk > Agenda > Wijksafari Wijkgroep Noord Oost – 27 juni 2019

Wijksafari Wijkgroep Noord Oost – 27 juni 2019

Datum

27 juni 2019

Begintijd

12:45

Eindtijd

16:00

Locatie

Startlocatie: BovenIJ ziekenhuis, Statenjachtstraat 1

PROGRAMMA
12.45 – 13.00 uur Fietsen naar Buurtkamer De Kleine Wereld (Noord), Zilverberg 82
13.00 – 14.00 uur Start met lunch in Buurtkamer De Kleine Wereld

Presentaties van:

  • Gezond in Noord
  • Welzijn op Recept

Buurtkamer de Kleine Wereld is in 2013 gestart als een initiatief vanuit de bewoners. Het is een ontmoetingsplek,
waar bewoners bij elkaar komen om samen te ondernemen en activiteiten voor de buurt op te zetten. Dit is mede
mogelijk gemaakt door de gemeente en de woningcorporaties Eigen Haard, de Key, en Stadgenoot uit de Kleine
Wereld.

Gezond in Noord wil Noordelingen helpen om een eerste stap te zetten richting gezonde leefstijl en zo meer
betrokken te maken bij de vormgeving van hun leven. Wij gaan opereren vanuit het idee van community building,
waarbij de bewoners die willen werken aan een gezondere leefstijl in contact worden gebracht met
ervaringsdeskundigen, gezondheids- en beweegambassadeurs. Wij gaan low profile van start in juli 2019.

14.00 – 14.15 uur Fietsen naar Only Friends, Beemsterstraat 652
14.15 – 14.45 uur Only Friends Lifestyle

Het Lifestyle concept heeft als doel om kinderen en jongeren met een beperking (en evt. dus ouderen) naast het
sporten meer ondersteuning te geven. De kinderen en jongeren kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen, een
sterker gevoel van eigenwaarde opbouwen en daardoor ook krachtiger in het dagelijks leven staan.

  • Friends in Shape; een gezondheidsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas
  • Connecting Friends; sportprogramma voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs
  • Friends at the Top; begeleiden van kinderen en jongeren met sportambities
  • Older Friends; sporten met volwassenen/ouderen met een beperking
  • Inmiddels is een start gemaakt met het sporten met ouderen en sporten de ouderen 2x in de week. Op woensdag- en vrijdagochtend komen zij bijeen. Onder leiding van enthousiaste trainers van Only Friendswordt er gesport. Dit gebeurt op een veilige, op de ouderen toegespitste manier en plezierig gedaan.

Het gaat niet alleen om het sporten maar ook om het gezellig samenzijn en na afloop de kop koffie en de (sterke)
verhalen. Het lidmaatschap van Only Friends kost 120 euro per jaar.

14.45 – 15.00 uur Fietsen naar Huis van de Wijk Waterlandplein, Waterlandplein 302
15.00 – 15.40 uur ZINA, Ik Ontmoet Mij

Ik Ontmoet Mij is een lichaamsgerichte training voor (migranten) vrouwen. In 10 lessen wordt vrouwen geleerd om verantwoordelijkheid te nemen over zichzelf, over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens deze sessies worden thema’s behandeld zoals zelfzorg en zelfliefde, het uiten van emoties, patronen doorbreken uit het
ouderlijk huis, de positie van het individu in de gemeenschap en de man-vrouwrelatie.

15.40 uur Terugfietsen naar BovenIJ ziekenhuis
16.00 uur PATZ groep in BovenIJ ziekenhuis (voor wie dat betreft)

Contact