Wijknetwerken > Amsterdam Stedelijk > Deskundigheidsbevordering > Professionaliseren YES! Samen leren

Professionaliseren YES! Samen leren

31 maart 2019

Professionaliseren Yes!
Leren doe je samen!

25 trainingen, workshops en themabijenkomsten waar alle Amsterdamse professionals van het sociaal domein aan mee kunnen doen.
Dat is het resultaat van het samenbrengen van de leerlijnen WPI, OKT, Samen Doen, Stichting MEE en Wijkzorg.

Kijk op Alle trainingen sociale wijkteams  en meld je aan!

Wil je meer weten over Professionaliseren Yes!? Lees dan het Verslag Professionaliseren YES! d.d. 7 maart 2019.

Wil je als organisatie ook je trainingen openstellen voor alle Amsterdamse professionals? Neem dan contact op met Calijn den Nieuwenboer C.den.Nieuwenboer@amsterdam.nl