Wijknetwerken Amsterdam West

Deze site is er voor iedereen die zorg en ondersteuning biedt in stadsdeel West.

Om samen te werken, expertise te delen, elkaar te vinden en contacten te leggen.

Maar ook voor actuele informatie en nieuws.

Agenda

Bekijk agenda

Wijktafels en meer

Als wijk(zorg)partner kun je op verschillende manieren aansluiten om samen te werken en aan je netwerk te blijven bouwen. Denk aan wijktafels, wijktours, borrels, diverse overleggen, projecten e.d.

Projecten

Alle Projecten