Wijknetwerken > Amsterdam West > AKAD Netwerk

AKAD Netwerk

 

Wat is het AKAD Netwerk?

Gespecialiseerde partners die werken voor bewoners met een licht verstandelijke beperking in de wijk delen hun kennis met elkaar, en met specialisten op dit terrein binnen het Buurtteam.

Dit overleg heet het AKAD overleg, gebaseerd op de methodiek Anders Kijken Anders Doen.

Meer over AKAD methode weten?: http://anderskijken-andersdoen.nl/

Planning themabijeenkomsten 2022 vind je hier: Overzicht themabijeenkomst 2022

Achtergrond:

In de zomer van 2014 zijn 4 zorgaanbieders gehandicaptenzorg gestart met het ontwikkelen van een werkwijze die paste bij de visie vanuit WMO; een nieuwe wet die per 1 januari 2015 werd ingevoerd. Deze werkwijze werd “Anders Kijken, Anders Doen” genoemd. Dit vanuit het uitgangspunt dat hulpverleners een nieuwe bril moesten opzetten en anders met de ondersteuningsvraag van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) moesten omgaan.

West en Nieuw West waren de pilot gebieden en na de pilot periode volgden de andere stadsdelen. Dit heeft sindsdien geresulteerd in wijdvertakte ‘AKAD’ netwerken per stadsdeel. Deze netwerken richten zich op iedereen die in contact komt met de lvb doelgroep; van zorgprofessionals tot verwijzers, vrijwilligers, informele zorg en welzijn. Iedereen is welkom! Ook ervaringsdeskundigen sluiten aan. Deze AKAD-netwerken zijn gegroeid tot waardevolle expertise netwerken op stadsdeelniveau. Mede door deze netwerken is de mens met een lvb en zijn of haar ondersteuning goed op de kaart komen te staan.

In West komt het AKAD-netwerk 1 keer per 2 maanden bij elkaar voor een bijeenkomst van 1,5 uur. Meestal wordt er een thema gekoppeld aan de bijeenkomst, zoals lvb in de ggz, zorgmijders en bemoeizorg.

Daarnaast bestaan er op wijkniveau 3 AKAD mini-netwerken binnen West (Bos & Lommer, Westerpark en Oud-West/de Baarsjes). Deze mini-netwerken komen maandelijks bij elkaar en bespreken casuïstiek en zaken die spelen in de wijk.

Contactgegevens:

Wil je contact met dit netwerk? Hier vind je de trekkers van dit netwerk:

Meta Daems (06) 11513648 of mdaems@cordaan.nl

(ter overbrugging tot eind december) Martijn Beets, (06) 24199906 of m.beets@buurtteamamsterdamwest.nl