Wijknetwerken > Amsterdam West > Netwerk Dementie Amsterdam West

Netwerk Dementie Amsterdam West

Contactpersoon: Rikke Komen

rikkekomen@smend.nl

www.mantelzorgendementie.nl

Rikke organiseert als netwerkcoördinator bijeenkomsten met o.a. casemanagers, netwerkbijeenkomsten en afstemming met de stuurgroepen. Stichting Mantelzorg en Dementie verzorgt ook de functie van Meldpunt Casemanagement West, Nieuw-West en Centrum

Voor meer informatie kun je bij haar terecht op bovenstaande contactgegevens.

De Stuurgroep Dementie Netwerk West bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse organisaties, allen werkzaam in West rondom mantelzorg en dementie. Zo zijn er naast POH’s en casemanagers ook leden van het Buurtteam, Buurtwerk, dagbesteding en ouderenorganisaties aanwezig. De voornaamste doelen zijn kennisdeling en casuïstiekbespreking, het signaleren van knelpunten en de aanbevelingen uit de Zorgstandaard 2020 implementeren. De stuurgroep komt enkele keren per jaar samen en is te bereiken via Rikke Komen.

Meldpunt Casemanagement West 

aanmeldservice@smend.nl

 

Partners uit het netwerk organiseren o.a. Buurtcafé’s. Zie hieronder voorbeelden van 29 maart en 28 april.

220323-Buurtcafé 29 maart 2022

220323-Buurtcafé 28 april 2022

Partners uit het netwerk organiseren post diagnose bijeenkomsten in OLVG West. Op 14 april, 21 juni, 4 oktober. Een vervolgbijeenkomst op 22 november bij Stichting Aminah. Zie flyer voor meer informatie.

220323-Postdiagnose bijeenkomsten, OLVG West, Infosheet – Dementie en nu

Partners uit het netwerk organiseren voorlichting en ontmoeting onder de noemer Alzheimercafé of Alzheimer Theehuis

  1. Alzheimercafé, iedere 4e woensdagavond van de maand van 19.30 – 21.00 uur. Locatie: café Belcampo, ingang OBA in de Hallen, Hannie Dankbaarpassage 10 Info over thema maandelijks via facebook
  2. Alzheimer Theehuis, iedere 1e vrijdag van de maand. Voorlichting ook in de Turkse taal. Samen met stichting Anatolië. Locatie: Huis van de wijk, Mansvelt, Karel Doormanstraat  125. contactpersoon: Abdel Charif, 06-14591602, a.charif@combiwel.nl