Wijknetwerken > Amsterdam West > Wijktafel Oud-West

Wijktafel Oud-West

Planning van alle 4 de Wijktafel in West vind je hier:  planning wijktafels 2024

In Oud West is de Wijktafel iedere 3e dinsdag van de maand.
Tijdstip:   van 15.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: De Havelaar – Douwes Dekkerstraat 2

 

Planning & Thema’s Wijktafels Oud-West 2023  

 

Dinsdag 17 januari Thema: samenwerking Formeel-Informeel en de speerpunten in de wijk

Dinsdag 21 februari Thema: Energie armoede

Dinsdag 21 maart Thema: Tussen de wal en het schip, de aansluiting tussen formeel en informeel bij AO en dagbesteding

Dinsdag 18 april Thema: Vitaal en fit in West

Dinsdag 16 mei Thema: Eenzaamheid in combinatie met armoede

Dinsdag 20 juni Thema: Laagdrempelige mogelijkheden voor mensen met een rugzakje

Dinsdag 18 juli Wijknetborrel

Dinsdag 15 augustus Zomervakantie: Geen Wijktafel

Dinsdag 19 september Thema: Dagbesteding

Dinsdag 17 oktober Thema: Mantelzorg

Dinsdag 21 november Thema: Verslaving in de wijk

Dinsdag 19 december Geen Wijktafel

 

 

Wijktafels Oud-West 2022

 

 

Iedere 3e dinsdag v/d maand van 15.30 uur tot 17.00 uur. Vanaf april  weer fysieke bijeenkomsten.

220330-Planning-en-Themas-Wijktafels-West

Dinsdag 18 januari – Thema: Welke ontmoetingsmogelijkheden zijn momenteel wel mogelijk? Zijn er in samenwerking ook nog nieuwe mogelijkheden te bedenken. (online)

Dinsdag 15 februari – Thema: Hoe kunnen we positieve gezondheid bij ouderen weer versterken?

Dinsdag 15 maart – Thema: Benutten we armoedevoorzieningen voldoende?

Dinsdag 19 april – Thema: De dynamiek van informele zorg en bewonersinitiatieven

Dinsdag 17 mei – Thema: LVB, nou en?

Dinsdag 21 juni – Wijktour en netwerkborrel met mogelijkheid een pitch te doen

Dinsdag 19 juli – Thema: Toegankelijkheid van de Buurtcentra

Dinsdag 16 augustus – Thema: Is LHBTI relevant bij ondersteuning of participatie in de wijk?

Dinsdag 20 september – Thema: Buurtteams en toeleiding naar dagbesteding

Dinsdag 18 oktober – Thema: Hoe vaak is het bij ons: “Dag van de Mantelzorger?”

Dinsdag 15 november – Thema: Economisch daklozen

Dinsdag 20 december – Thema:

 

Wijktafels Oud-West 2021

Dinsdag 21 december – Thema: Wat doet armoede met een mens?    (Online via Zoom)

Dinsdag 16 november – Thema: Wooncirkels: “samenwerken aan sterke buurten”  (Online via Zoom)