Over ons

Wijknetwerken West staat voor een groot netwerk bestaande uit uiteenlopende en diverse partners (individuen en organisaties) die vrijwillig c.q. beroepsmatig actief zijn in de zorg en/of ondersteuning van Amsterdammers. Informeel én formeel als ook wijkpartners die niet direct een link met zorg hebben.

We faciliteren het wijknetwerk met oog voor ook de positie van kleine (in)formele initiatieven en “onzichtbare” groepen. Om te zorgen dat het netwerk inclusief wordt en als geheel sterk. De aanpak die we hanteren, is: lerend, organisch, van onderop, breed en samen!

De samenwerking is vanuit wederzijds respect en vertrouwen, vanuit de Amsterdammer om het doel te bereiken dat mazen in het netwerk opgemerkt worden en opgevangen wordt als gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid.

Buurtteam Amsterdam West is een coalitie van Combiwel, De Regenboog en HVO Querido.

Contact (tijdelijke vervanging) Netwerkcoördinator West:

Ineke Smeulers

Telefoon: 06 13064494

E-mail: i.smeulers@buurtteamamsterdamwest.nl