Wijknetwerken > Amsterdam West > Verbindingsoverleggen in West

Verbindingsoverleggen in West

West kent 2 belangrijke verbindingsoverleggen. Deze overlegplatforms richten zich op het stimuleren en verbeteren van samenwerking tussen partners die in Stadsdeel West actief zijn in het sociaal domein. Het accent ligt daarbij op volwassenen.

Verbindingsteam Sociale Basis – Buurtteam.

Op de agenda van dit 6-wekelijks overleg staat het effectief organiseren van korte lijnen tussen de partners binnen de Sociale Basis en het Buurtteam centraal. O.a. de opzet en voortgang van de linking pins. Meer weten over de rol en inzet van de Linking Pins en wie dit zijn? Dat vind je hier (1-11-2022). De agenda en planning wordt gefaciliteerd vanuit het stadsdeel.

Deelnemers hieraan zijn: duovoorzitters Platform Informele Zorg, manager Buurtwerk, manager Buurtteam, adviseurs sociale basis stadsdeel West, gebiedspartner Zorg en netwerkmanager Buurtteams.

Voor vragen hierover: Esther Blommestijn, senior adviseur sociale basis stadsdeel West, e.blommestijn@amsterdam.nl  of 06 – 38156667

Managersoverleg Platform Samen West.

Op dit 2 maandelijks overleg worden signalen en maatschappelijke problemen in het Sociaal Domein op managementniveau besproken. Deze signalen en problemen kunnen gaan over zorg, welzijn, participatie, werk, wonen etcetera. En worden afspraken gemaakt om hier samen op te kunnen doorpakken. En als dit niet op dit platform mogelijk is, wordt afgesproken waar de signalen wel geagendeerd worden. Vanuit een overtuiging dat deze lokale samenwerking bijdraagt aan snelle en doelmatige ondersteuning van de zelfstandig wonende Amsterdammer.

Deelnemers hieraan zijn partijen die actief zijn binnen zorg en welzijn in West: coalitiepartners binnen de Buurtteams in West: managers vanuit de Regenboog, HVO-Querido en de Buurtteamorganisatie zelf; MEE, Cordaan, Platform Informele Zorg,  Cliëntenbelang Amsterdam, OKT, Blik op Talent, WPI, ELAA, Combiwel Buurtwerk.

Voor vragen hierover: Patti Kolczonay, p.kolczonay@buurtteamamsterdamwest.nl of 06-423 600 70.