Wijknetwerken > Amsterdam West > Wijktafel Bos en Lommer

Wijktafel Bos en Lommer

Planning van alle 4 de Wijktafels in West vind je hier: Planning Wijktafels West 2023

In Bos en Lommer is de Wijktafel elke eerste dinsdag van de maand.
Tijdstip:   van 15.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: Mansvelt – Karel Doormanstraat 125

 

Planning en Thema’s Wijktafel Bos en Lommer 2023

Dinsdag 3 jan Geen Wijktafel

Dinsdag 7 feb  Thema-Samenwerking Formeel-Informeel en de speerpunten in de wijk

Dinsdag 7 mrt  Thema-Energie Armoede

Dinsdag 4 apr  Thema-Vrijwillige Inzet, behouden en werven vrijwilligers

Dinsdag 2 mei  Thema-Huiselijk geweld, fysiek en geestelijk

Dinsdag 6 jun  Thema-Preventieve Gezondheid

Dinsdag 4 jul  Wijknetborrel kennismaking en pitches 

Dinsdag 1 aug  Geen Wijktafel

Dinsdag 5 sep  Thema-Mantelzorg en Dementie

Dinsdag 3 okt  Thema-Eenzaamheid

Dinsdag 7 nov   VERVALT ivm Kennisfestival

Dinsdag 5  dec Thema-Grensoverschrijdend gedrag