Wijknetwerken > Amsterdam West > Wijktafel De Baarsjes

Wijktafel De Baarsjes

Planning van alle 4 de Wijktafels in West vind je hier: Planning Wijktafels West 2023

In de Baarsjes  is de Wijktafel elke 2e donderdag van de maand.
Tijdstip:   van 15.30 uur tot 17.00 uur
Locatie : De Tagerijn Balboastraat 18

Planning en Thema’s Wijktafels De Baarsjes 2023

Donderdag 12 januari Geen Wijktafel

Donderdag 09 feb Thema: Energiearmoede

Donderdag 09 maart Thema: Grensoverschrijdend gedrag

Donderdag 13 april Thema: Bespreekbaar maken seksualiteit

Donderdag 11 mei Thema: Zijn mensen te helpen? Soms is het probleem blijvend.

Donderdag 8 juni Thema: Afschalen GGZ

Donderdag 13 juli Wijknetborrel

Donderdag 10 augustus Zomervakantie: Geen Wijktafel

Donderdag 14 september Thema: Vormen van psychisch geweld

Donderdag 12 oktober Thema: Vervolg Vormen van Psychisch geweld

Donderdag 09 november Vervalt ivm Kennisfestival

Donderdag 14 december Thema :Samenwerken in de Wijk

 

 

Wijktafels De Baarsjes 2022

Donderdag 13 januari – Thema: Economisch daklozen

Wat kunnen we betekenen voor economisch daklozen? Hoe werken we met elkaar samen? Weten we wie wát kan doen? Wat missen we? 

Onder economisch daklozen verstaan we bewoners zonder vaste woonruimte, zonder multi problematiek. Die daarom niet voor maatschappelijke opvang in aanmerking komen. Zij hebben vaak juist wél werk of een uitkering. 

220330-Planning-en-Themas-Wijktafels-West

Donderdag 10 februari- Thema: Doodgaan is nog een heel gedoe!

Donderdag 10 maart – Thema: Zorg over Zorgmijders

Donderdag 14 april – Thema: Zingeving

Donderdag 12 mei – Thema: Ondersteuning bij mensen met een visuele beperking

Donderdag 9 juni – Thema: Belang van LHBTI bij participatie en ondersteuning in de wijk

Donderdag 14 juli – Thema: Ondersteuning bij digitalisering en taal

Donderdag 11 augustus – Thema: Geen partner kunnen vinden. Moet dat een belemmering zijn?

Donderdag 8 september – Thema: Buurtteams en toeleiding naar dagbesteding

Donderdag 13 oktober – Thema: We willen geen onbegrip in de wijk voor mensen met psychische klachten!

Donderdag 10 november – Thema: Hoe te voorkomen dat zorg en armoede elkaar negatief versterken?

Donderdag 8 december – Thema: Hoe staat het met de waardering van vrijwilligers?

 

Wijktafel de Baarsjes 2021

Donderdag 9 december – Thema: Hebben we wel tijd voor bewoners met LVB? (Online via Zoom)

Donderdag 11 november – Thema: Hebben we wel tijd voor bewoners met LVB in de wijk? (Online via Zoom)