Wijknetwerken Amsterdam Zuid

Wijknetwerken staat voor de samenwerking tussen alle professionals en vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden aan de Amsterdammer van 18 jaar en ouder met zorg­ en/of welzijnsvragen. Door het delen van kennis over zorg en welzijn in Zuid, zijn we beter in staat in te spelen op de vragen van inwoners in Zuid. Zo zorgen we samen inclusief de buurtteams voor een sterk vangnet voor inwoners die onze aandacht en hulp nodig hebben.

We organiseren veel bijeenkomsten en workshops waarbij je je collega’s in de wijk kunt ontmoeten.
Ben je nieuw in het wijknetwerk in Zuid? We raden je aan om in ieder geval de wijktafels en Bitterballenborrels te bezoeken.
Ook in 2024 worden er weer bijeenkomsten georganiseerd.

Lees hier onze privacyverklaring.

Agenda

Bekijk agenda

Wijktafels & BBB

Als wijknetwerkpartner kun je je op verschillende manieren aansluiten om samen te werken en aan je netwerk te blijven bouwen. Denk aan uitwisselingsevenementen lokaal of stadsdeel breed, wijktours, borrels, diverse overleggen, projecten, denktanks e.d.