Wijknetwerken > Amsterdam Zuidoost > Netwerken > Terugblik wijktafel Amsterdam Zuidoost van 30 mei 2022

Terugblik wijktafel Amsterdam Zuidoost van 30 mei 2022

1 juni 2022

Meldpunt Zorg en Woonoverlast/Treiteraanpak
Mouna Lahri (regisseur treiteraanpak) heeft ons verteld over het meldpunt en de treiteraanpak.
Wat pakt het meldpunt Zorg en Woonoverlast op?

 • heel veel last van lawaai, stank, vervuiling of agressie door buurtbewoners
 • bedreigingen in uw buurt
 • buurtbewoners die zorg nodig hebben maar die niet krijgen
 • buurtbewoners die in de war zijn
 • vereenzaamde of verwaarloosde buurtbewoners
 • raar gedrag van buurtbewoners

Meldingen van woonoverlast komen binnen bij het meldpunt. De medewerkers van het meldpunt onderzoeken de melding. Wanneer zij vermoeden dat het een treitercasus betreft, schakelen zij de regisseur Treiteraanpak in. De treiteraanpak begint als het niet lukt om ernstige overlast op te lossen of als er sprake is van geweld en escalatie De treiterregisseur doet verder onderzoek en bepaalt of een zaak als treitercasus kan worden bestempeld. Goed om te weten bij minimaal 2 voorwaarden, kan de zaak al in vooronderzoek komen.

Criteria

Een casus valt onder de Treiteraanpak wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • Herhaaldelijk wangedrag en/of intimidatie
 • Bewust gericht tegen specifieke personen of huishoudens
 • Speelt zich af in directe woon- of werkomgeving
 • Vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt
 • Het slachtofferschap is onbetwist

Algemene informatie en achtergrondinformatie over de Treiteraanpak is te vinden op www.amsterdam.nl/treiteraanpak.
Voor contact: zorgenwoonoverlast.zuidoost@amsterdam.nl of 020- 25 25 555

Jellinek preventie/sleutelfiguren
Jurrit Stoeten (preventiedeskundige en projectleider jeugd) heeft verteld over het aanbod van Jellinek.
Wat Jellinek belangrijk vindt:
• Dat het gebruik van middelen een eigen keuze is
• Dat je deze keuze maakt aan de hand van feiten
• Dat je goed voor jezelf en anderen zorgt
• Dat je mentale, emotionele en fysieke gezondheid hier niet onder lijdt
• Het voorkomen van problematisch gebruik of afhankelijkheid

Jellinek is nog op zoek naar peers (jongeren) ervaringsdeskundige die met leeftijdsgenoten in gesprek willen gaan over het gebruik.

Jellinek is in samenwerking met Arkin voor een nieuw sleutelfigurenproject gericht op psychische gezondheid en opvoeding nog opzoek naar sleutelfiguren uit Zuidoost. De sleutelfiguren dienen een goed formeel/informeel netwerk te hebben in de wijk.
Als sleutelfiguur ben je maatschappelijk betrokken bij de mensen uit de wijk of in je omgeving. Je neemt een actieve sleutelpositie in door de verbinding te leggen tussen de preventiewerkers en mensen uit de wijk. Je deelt signalen en zorgen zodat het preventie aanbod passend blijft.
Mocht je iemand kennen die past bij de omschrijving of nog vragen hebben neem dan contact op met Jurrit Stoeten: jurrit.stoeten@jellinek.nl / 0615464954

Signalen uit de wijk

 • Floor de Boer geeft aan dat minder vrijwilligers zich aanmelden vpor de informele zorg. Dit zorgt voor langere wachttijden bij de informele zorg. Ken je iemand die zich als vrijwilliger wil aanmelden, dan kan dat o.a. bij Venzo, Burennetwerk.
 • Haidy Bijnaar gaat beginnen met een preventiegroep voor ouderen (55+). Ze zullen leuke activiteiten doen in het Buurthuis Holendrecht. Haidy doet een oproep voor project gender gerelateerd geweld. Ze wil in gesprek met migranten vrouwen in het kader van empowerment. info@stichtingbng.nl
 • Ingeborg Soomers van de GGD is op zoek naar lokale partners rondom basisscholen om voorlichting seksualiteit/omgang relaties onder de aandacht te brengen. Bijv. ouders of sleutelfiguren in de wijk. isoomers@ggd.amsterdam.nl

Google sheet deelnemers
Wij hebben een google sheet gemaakt die de deelnemers van de wijktafel kunnen invullen zodat we elkaar nog beter weten te vinden in de wijk. Mocht je hier nog niet opstaan en zou je dit wel graag willen, dan kun je jouw gegevens invullen via:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH9gAkOtkcLT6XI1ZEmtmLhXngXGJo_o-s2HLyUxJ5Y/edit?usp=sharing

De komende wijktafel is op maandag 11 juli van 15.00 – 16.30. Uitnodiging volgt binnenkort.