Wijknetwerken > Amsterdam Stedelijk > Geen categorie > Trainingen PGB-aanvraag en Basistraining Wijkzorg

Trainingen PGB-aanvraag en Basistraining Wijkzorg

21 november 2019

De gemeente Amsterdam biedt de komende weken weer enkele trainingen ‘Pgb aanvraag’ en de ‘Basistraining Wijkzorg’.
.

Training Pgb aanvraag

De training Persoonsgebonden budget (Pgb)-aanvraag gaat over het proces van de Pgb-aanvraag. Hieronder vallen alle processtappen, bijbehorende taken, documenten, de rolverdeling en definities zoals Pgb-bekwaamheid.

De training is bedoeld voor wijkzorgmedewerkers die regelmatig een Pgb-aanvraag moeten doen.

Voorbeelden en vragen

Naast voorbeelden en knelpunten van deelnemers, komen vragen aan de orde als:

  • Wat te doen bij een meningsverschil over de Pgb-vaardigheid van de cliënt of de omvang van de zorg?
  • Hoe gaat u om bij het vermoeden dat de cliënt door een derde is gestuurd om een Pgb aan te vragen?
  • Wanneer is het fraude?

Data van de trainingen:

De trainingen worden gegeven op

  • 29 november
  • 4 december
  • 10 december
  • 18 december

Telkens van 09.00 uur tot 12.30

Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente.

Direct aanmelden kan via dit inschrijfformulier

Basistraining Wijkzorg

De gemeente Amsterdam biedt klanthouders binnen de Wmo ook de basistraining Wijkzorg aan. In deze training is uitgebreide aandacht voor de werkwijze (in de hele breedte) van Wijkzorg. Het is een nieuwe training, ontwikkeld samen met medewerkers uit ‘het veld’.

Thema’s als regievoering en onderlinge samenwerking binnen een wijkzorgnetwerk komen uitgebreid aan bod. Tijdens de training leert u om de doelen van Wijkzorg (nog beter) te vertalen naar de eigen praktijk en hoe u met knelpunten daarin kunt omgaan. U leert het proces van Wijkzorg kennen en weet hoe u de stappen toe moet passen in de eigen praktijk en stelt een ondersteuningsplan voor cliënten op zoals die in Wijkzorg is bedoeld. Tot slot stelt u een indicatiestelling zodanig op dat de indicatiesteller een besluit daarop kan nemen.

De trainingen worden gegeven op

  • 3 december
  • 11 december
  • 16 december

Telkens van 09.00 uur tot 12.30

Direct aanmelden kan via dit aanmeldformulier.