Wijknetwerken Amsterdam

Wijknetwerken Amsterdam staat voor netwerksamenwerking tussen partijen van zorg en welzijn, informele en formele partners als ook wijkpartners vanuit andere domeinen. Deze netwerksite richt zich dan ook op al deze organisaties en initiatieven c.q. desbetreffende personen inclusief de buurtteams.

Je vindt hier informatie over netwerken en activiteiten per stadsdeel en over de buurtteams als samenwerkingspartner.

Let op! Heb je een vraag over ondersteuning of zorg aan het buurtteam? Klik dan hier door naar de site van Buurtteam Amsterdam gericht op Amsterdammers.

Subsites:

Platform Wijknetwerken

Een besloten platform voor netwerkpartners; voor het uitwisselen van tips, stel je vraag en reageer op elkaar.