AKAD LVB/GGZ

AKAD Zuidoost. Wat is dat eigenlijk? AKAD LVB/GGZ is een maandelijks overleg wat wordt georganiseerd vanuit AKAD voor professionals zorg en welzijn en overige informele of formele partners uit de wijk. Heb je als wijkpartner een casus waarvan je het vermoeden hebt dat het binnen de doelgroep LVB/GGZ valt dan kun je aansluiten bij het casuïstiekoverleg. Contactpersoon:  jschafrat@cordaan.nl.

AKAD is een werkwijze waarbij je met een groep casuïstiek bespreekt vanuit verschillende perspectieven. De deelnemers delen, in een aantal stappen, hun kennis en inzichten op een ingebrachte casus. Samen wordt onderzocht hoe gekanteld werken vorm kan krijgen in de betreffende praktijksituatie. Er ontstaan nieuwe inzichten bij de deelnemers waardoor (gedrags)veranderingen gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie over wat de AKAD voor methode vindt je hier.

Wil je aansluiten? Meld je dan hier aan voor de AKAD van