Wijknetwerken > Amsterdam Zuidoost > Deskundigheidsbevordering > Trots op ons werk: Dementieproject ZONmw in Amsterdam Zuidoost

Trots op ons werk: Dementieproject ZONmw in Amsterdam Zuidoost

28 september 2023

🌟 Trots op ons werk in Amsterdam Zuidoost! 🌟

Het Buurtteam Amsterdam Zuidoost deelt graag een update met jullie over ons recente project in samenwerking met ZONmw fase 2. Dankzij de uitwerkings- en verduurzamingsubsidie hebben we in Zuidoost 3 inspirerende klantreizen en verhalen van Amsterdammers en hun mantelzorgers kunnen uitwerken.

Op 14 september 2022 hebben we een startbijeenkomst gehouden om de thema’s te verkennen die kenmerkend zijn voor dementie in ons stadsdeel. Daarbij zijn we tot vier belangrijke thema’s gekomen: taboe, tekort aan informatie, ongedocumenteerdheid/dakloosheid en klein netwerk. Deze thema’s zijn te vinden in de verhalen van de 3 Amsterdammers en hun netwerk die hebben deelgenomen aan ons onderzoek.

We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd over alle fases van dementie, van de eerste tekenen tot aan de laatste fase, en deze gesprekken zijn gedetailleerd vastgelegd in visuals. Je kunt deze verhalen en visuals onderaan de pagina vinden.

In februari 2023 hebben we samen met hetzelfde netwerk de uitwerkingen bekeken in onze eerste leerbijeenkomst. We hebben gekeken naar de emoties die we in de anekdotes terugvonden per fase, welke obstakels er waren, en wat de mogelijkheden waren voor verbetering. Bovendien hebben we gekeken naar de voornemens van de deelnemende professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook hiervan hebben we een visual gemaakt.

Deze visuals en verhalen hebben we gedeeld met twee grote georganiseerde groepen ouderen in Zuidoost. Zij hebben waardevolle tips geformuleerd voor het netwerk, die je kunt bekijken in de visual ‘Tips’.

Helaas was de tweede leerbijeenkomst van het netwerk minder druk bezet vanwege code rood. Maar laat dit ons niet tegenhouden! Tijdens de eindbijeenkomst op 12 september hebben we onze plannen van aanpak aan elkaar gepresenteerd. We zetten ons nu in om onze samenwerking in het netwerk Dementie in Zuidoost steeds sterker en concreter te maken.

We zijn momenteel druk bezig met de laatste beeldweergave, die we zo snel mogelijk op deze pagina zullen plaatsen. Blijf ons volgen voor meer updates en blijf betrokken bij ons belangrijke werk in Amsterdam Zuidoost! 💪 @BuurtteamAmsterdamZuidoost

Anekdote 1

Anekdote 2

Anekdote 3