Aanpak Dementie

8 december 2018

Dementie treft iedereen hard. Mensen met dementie merken snel dat hun leven veranderd, niet alleen door de ziekte maar ook doordat hun omgeving anders reageert. Samenwerking met alle betrokken partijen is essentieel.

Hoe doen we dit?

In het Centrum betrekken we een groot aantal verschillende partijen die samen de zorg en steun voor mensen met dementie vormgeven en zich verantwoordelijk voelen. Dit proces wordt aangejaagd door een stuurgroep bestaande uit stadsdeel Centrum, Cordaan, CentraM en DOCK AC.

Tijdens bijeenkomsten met verschillende partijen (Gemeente Amsterdam, huisartsenpraktijk, casemanager dementie van BuurtZorg en Cordaan, Stadsdorp, Markant, sociaal werkers van CentraM, ervaringsdeskundigen, buurtwerkers en aanbieders van dagbesteding) zijn afspraken gemaakt over wat er nodig is om ondersteuning te verbeteren.

We kiezen voor een integrale aanpak van dementie. We richten ons niet alleen op de persoonlijke zorg voor mensen van dementie maar door middel van trainingen (dementievriendelijk) leren we iedereen in de buurt dementie te herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Wat is er bereikt?

  • Trainingen dementievriendelijk.
  • Samenstelling kerngroepen bestaande uit bewoners, vrijwilligers, professionals en ambtenaren. Zij voelen zich samen verantwoordelijk om de keten rond dementie te versterken.
  • Centrum is aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom sociale benadering door de Tao of Care in Amsterdam. Vanuit de uitkomsten van hun onderzoek starten we interventies waarmee we dingen uit proberen.
  • Aanbieders dagbesteding maken onderlinge afspraken zodat ze actief naar elkaar kunnen doorverwijzen om aanbod dagbesteding voor mensen met dementie te optimaliseren.
  • Mensen met dementie zijn zelf actief betrokken bij de werkgroep om ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk vorm te geven.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Dian Mekkes, via dian.mekkes@buurtteamamsterdamcentrum.nl