Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Geen categorie >Dag Tegen Ouderenmishandeling: 15 juni 2021

Dag Tegen Ouderenmishandeling: 15 juni 2021

9 juni 2021

Op 15 juni staan we internationaal stil bij ouderenmishandeling. Op allerlei manier en in verschillende landen is er op deze dag, naast de reguliere aandacht voor ouderenmishandeling, speciale aandacht voor deze vorm van huiselijk geweld.

Wat is ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar ouderen (iemand van 65 jaar of ouder) door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Voorbeelden zijn het stevig beetpakken als de oudere niet luistert, ongevraagd beslissingen nemen voor de oudere of eigen boodschappen doen van het huishoudgeld van de oudere. Vaak begint het klein, maar het risico bestaat dat het van kwaad tot erger wordt. Een oudere geeft vaak niet aan dat hij hiermee te maken heeft, uit angst, uit schaamte of omdat hij daar niet meer toe in staat is.

Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken. In 2020 hebben naar schatting ruim 115.000 ouderen te maken gehad met een vorm van ouderenmishandeling. (bron: Ouderenmishandeling Veilig en beschermd ouder worden, een handreiking voor gemeenten). Vaak zie je dat degene die misbruik maakt van de oudere een naaste is. Dat is meestal een familielid. Deze kan ook wat verder af staan van de oudere zoals een neef, een nicht, een kennis of iemand die zich een ‘nieuwe vriend’ noemt. Maar ook te zwaar belaste mantelzorgers of professionele verzorgers kunnen komen tot ongewenst gedrag naar de oudere.

Bij ouderenmishandeling is er niet altijd sprake van kwade opzet. Soms komt het voort uit onmacht of overbelasting van degene die voor de oudere zorgt. De zorg is zo zwaar en vaak langdurig dat de mantelzorger niet meer ziet dat grenzen overschreden worden. Ook (oude) conflicten kunnen aanleiding zijn voor grensoverschrijdend gedrag.

Vijf vormen van ouderenmishandeling:

1. Lichamelijke mishandeling

2. Psychische mishandeling

3. Verwaarlozing

4. Financiële uitbuiting

5. Seksueel misbruik

Factsheet

Kijk voor meer informatie op de factsheet Ouderenmishandeling: movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Factsh..