Team ED in het Centrum

11 september 2019

TeamEd is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. Wij zetten mensen met ervaring op het gebied van schulden, verslaving, psychiatrie, armoede, dakloosheid, en andere ingrijpende ervaring, vrijwillig in om inwoners van Amsterdam met vergelijkbare ervaringen, te ondersteunen. Vaak geven onze vrijwilligers hen weer een stukje hoop en vertrouwen terug. Dat kan door een luisterend oor, of een kopje koffie en een gesprek met iemand. Maar ook door naast hen te gaan staan als ze door de bomen het bos niet meer zien. Soms heeft een persoon letterlijk hulp nodig om weer orde aan te brengen in zijn/haar leven of hoofd. Dat kan door mee te helpen het huis op te ruimen of de administratie samen uit te zoeken of door te luisteren en een gesprek.  Zonder oordeel, maar vanuit gelijkwaardigheid , omdat veel van onze vrijwilligers zelf ook in een vergelijkbare situatie zitten of gezeten hebben.