Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Geen categorie >Toegankelijkheid Huizen van de Buurt

Toegankelijkheid Huizen van de Buurt

13 november 2018

Zorg en ondersteuning in het centrum moet voor bewoners laagdrempeliger en toegankelijker worden. Hiervoor moet deze toegang duidelijk en gemakkelijk zijn. Zowel voor bewoners die al zorg en ondersteuning krijgen als voor bewoners met nieuwe (zorg)vragen. Maar ook professionals en vrijwilligers kunnen hulp nodig hebben om de weg in het veelvoud aan aanbod te vinden.

We hebben ervoor gekozen om de Huizen van de Buurt (HvdB) tot centrale plek te maken. Mensen kunnen hier activiteiten doen, kopje koffie drinken maar kunnen ook ondersteuning krijgen bij het vinden van passende ondersteuning. We zijn begonnen in een van de Huizen van de Buurt ‘Het Claverhuis’ in de Jordaan.

Beoogd resultaat

Iedere bewoner van de Jordaan met een vraag met betrekking tot zorg en ondersteuning krijgt hier toegang toe doordat:

1. Het Claverhuis de plek is waar mensen geholpen worden om de juiste zorg en ondersteuning te vinden.
2. Het aanbod in het Claverhuis aansluit bij wat de buurt nodig heeft.
3. Iedereen die in de wijk (en het Claverhuis) werkt zich bewust is van hun rol in de toegang tot zorg en ondersteuning; “iedereen kan toegang zijn”.

Projectleiding en werkgroep
Vanuit het Claverhuis is een kerngroep samengesteld die het proces van samenwerking trekt. Ze organiseren elke zes weken grotere bijeenkomsten om meerdere partijen vanuit dezelfde visie te laten werken. Het project wordt getrokken door Marleen Knops. In de Boomspijker is gestart met een vergelijkbaar project. Begin 2019 is een vergelijkbaar project in de Witte Boei gestart.

Door de corona pandemie is de context wel veranderd. Door restricties die de corona pandemie met zich mee bracht kreeg het toegankelijkheid project een andere vorm. Er is alles aan gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden. Er is samen opgetrokken zodat de meest kwetsbaren in beeld bleven. De periodieke overleggen zijn doorgegaan en in oktober 2020 is begonnen met te bespreken hoe de samenwerking met de buurtteams (die zich inmiddels hebben gevestigd in de HvdB) verder kan doorontwikkelen in 2021.

Meer informatie? Neem contact op met Marleen Knops via mknops@deregenboog.org  of Sander Verweij via s.verweij@wijkzorg-amsterdam.nl