Wijknetwerken >Amsterdam Centrum >Geen categorie >Week van de Wijkzorgnetwerken

Week van de Wijkzorgnetwerken

29 mei 2019

Neem een kijkje in de keuken bij elkaar…

Van 24 tot en met 28 juni vindt in alle stadsdelen de Week van de Wijk(zorg)netwerken plaats. Deze week vraagt om open keukens, je deuren open zetten en gezellig bij elkaar langsgaan.

De week is een initiatief van de allianties Wijkzorg met als doel om onderlinge (kennis)uitwisseling te stimuleren. Een goed werkend en stevig netwerk waarin professionals elkaar kennen en weten te vinden  is nu en in de toekomst van belang in de ondersteuning van Amsterdammers.

In juni worden bijeenkomsten, borrels, wijktafels, workshops en fietstours georganiseerd maar ook het netwerk zelf wordt hierbij uitgenodigd om initiatief te nemen. Zet de deuren open, spreek met elkaar af en deel het!

Bekijk welke activiteiten al zijn aangemeld in – en rondom – deze week.

Wil je een activiteit aanmelden?

Organiseer je een activiteit rondom deze week wat geschikt is voor netwerkpartners? Vul dan het “Aanmeldformulier activiteiten” in zodat de activiteit in de agenda wordt opgenomen. NB. Het mag ook een activiteit zijn die net buiten 24 – 28 juni valt. Je kunt als je wilt overleggen ook een mail sturen naar de projectleider van je stadsdeel.