Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Agenda > LVB – NAH Netwerk Noord (maart 2022)

LVB – NAH Netwerk Noord (maart 2022)

Datum

17 maart 2022

Locatie

Online via MS Teams

Uitnodiging bijeenkomst: LVB – NAH Netwerk Noord voorheen AKAD
Donderdag 17 maart 2022: 15.30 – 17.00 uur

Via Microsoft Teams : Iedereen ontvangt binnenkort een uitnodiging om deel te kunnen nemen.

Agenda:

15.30 uur: Welkom, voorstelrondje en kennismaking.

15.45 uur: Presentatie:

  • Wat was de AKAD?
  • Wat is het LVB – NAH Netwerk Noord voorheen AKAD. Wat is het doel van deze bijeenkomst.
  • Thema LVB: Meredith Krind
  • Thema NAH: Mieke van Vondelen.
    Wie wil graag een casus inbrengen?
    Willen jullie nadenken over cliënten van wie je anoniem een casus c.q. een paar doelen wilt inbrengen? Bedankt alvast.

16.50 uur:

  •  Terugkoppelingen Wijktafels & professional overleg
  •  Rondvraag & Sluiting

Planning LVB – NAH Netwerk Noord voorheen AKAD:

Donderdag 12 mei 2022 15.30 – 17.00 uur
Donderdag 14 juli 2022 15.30 – 17.00 uur
Donderdag 15 september 2022 15.30 – 17.00 uur
Donderdag 10 november 2022 15.30 – 17.00 uur

De bijeenkomsten zijn voorlopig online via Microsoft Teams. Afhankelijk van de maatregelen omtrent het Covid-19 virus kunnen we hopelijk later in het jaar weer fysiek bijeen komen.

Aan- en afmelden via:

Meredith Krind mkrind@cordaan.nl
Brigitte Hermans b.hermans@amsta.nl

Contact