Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Dementie – Alzheimer theehuis – Jasmijn

Dementie – Alzheimer theehuis – Jasmijn

5 december 2018

Er is een steeds groter wordende groep mensen met een migratieachtergrond die dementie krijgt. Dit zorgt ervoor dat meer mantelzorgers belast worden met de zorg van hun naaste. Zorgprofessionals zijn vaak niet bekend met deze steeds groter wordende groep. Daarom kreeg Stichting Doras de opdracht om bekendheid over dementie te bevorderen bij deze doelgroep, door middel van voorlichting: het team Alzheimer Theehuis werd opgericht.

Vanuit Doras wordt het project Alzheimer Theehuis – Jasmijn, voor migranten ontwikkeld. Vanuit het Schouw organiseert Amstelring trainingen volgens de methode ‘samen dementievriendelijk’, zie samendementievriendelijk.nl.

Meer informatie? Neem contact op met Liesbeth Oepts of Fatima Ahmiane, via l.oepts@doras.nl of f.ahmiane@doras.nl.

In de rapportage ‘Jasmijn op pad’ lees je de verdere uitwerking van de werkwijze, de bevindingen en aanbevelingen. De (potentiële) mantelzorger staat in deze rapportage centraal en diens zorg voor de naaste met dementie. De rapportage is een verslag van de periode 2016 – 2019. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van dementiezorg voor mensen met een migratieachtergrond en het voorkomen van ernstige crisissituaties door overbelasting van mantelzorgers en onbekendheid over dementie.

Dit is de rapportage: Jasmijn op Pad.