Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Slotbijeenkomst onderzoek buurtcirkels Amsterdam – 10 december 2019

Slotbijeenkomst onderzoek buurtcirkels Amsterdam – 10 december 2019

6 december 2019

Vanaf januari 2018 zijn Cordaan en HVO-Querido begonnen met het opzetten van wijkgerichte steunnetwerken in Amsterdam op basis van het concept Buurtcirkels van de Rotterdamse organisatie +Vijf. Het Leger des Heils en de Volksbond hebben zich inmiddels ook aangesloten bij Buurtcirkel Amsterdam. Binnen Buurtcirkels werken deelnemers aan sociale contacten en steun onder begeleiding van een professionele coach en vrijwilliger. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hebben onderzocht welke impact de Amsterdamse cirkels hebben op de kwaliteit van leven van deelnemers, wat de relatie en interactie met de buurt is en hoe het project te organiseren op bestuurlijk niveau. Op 10 december worden de resultaten van het onderzoek gedeeld. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.15 Inloop met koffie en thee
10.15 – 11.00 Presentatie onderzoek ‘oriëntatie- kwadrant’ met reacties van deelnemers en andere Buurtcirkel betrokkenen
11.00 – 11.15 Pauze
11.15 – 12.00 Interactieve discussie over de plek van Buurtcirkels in het brede sociale domein
12.00 – 12.30 Een lichte lunch

Heeft u interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan een mail naar: m.m.de.lange@hva.nl

Meer informatie over Buurtcirkels in Amsterdam en het onderzoek leest u hier: onderzoek

Met hartelijke groet,

Annelies Christiani & Muriel Bunjes, projectleiders Buurtcirkel Amsterdam
Max Huber, Eelco van Wijk en Meta de Lange, onderzoekers Hogeschool van Amsterdam