Wijknetwerken > Amsterdam Noord > Geen categorie > Samen Noord: “Samen zijn in Noord, je thuis voelen” – Nieuwsbrief december 2019

Samen Noord: “Samen zijn in Noord, je thuis voelen” – Nieuwsbrief december 2019

26 december 2019

Als we het over Samen Noord hebben denken wij aan de negen partijen die actief zijn in de sociale basis in Amsterdam Noord, maar… Samen Noord is natuurlijk bovenal de betrokkenheid van de vele buurtbewoners bij hun buren, buurt, wijk, Huis van de Wijk, speeltuin, jongerencentrum, buurtkamer, sportclub, vrijwilligerswerk, (jeugd)activiteit etc. op kleine en grootse wijze! In het voorjaar 2019 is er een evaluatieve ‘pas op de plaats’ gemaakt waaruit bleek dat de bewoners goed worden bediend. De partijen weten elkaar beter te vinden en werken concreet samen. Hierdoor zijn de bewoners altijd aan het juiste adres met hun vraag. En dat is waar Samen Noord voor staat: Samen zijn in Noord, je thuis voelen. In het voorjaar van 2020 vindt de definitieve evaluatie plaats en wordt over het vervolg gesproken. Vanzelfsprekend is de ontwikkeling van, en de aansluiting bij de Amsterdamse Buurtteams, daarbij van essentieel belang. Want Samen in Noord betekent niet alleen aandacht als buurtgenoten voor elkaar maar ook verdergaande deskundige ondersteuning als dat nodig is. Fijne feestdagen en een mooi sprankelend 2020! – Els van Diemen

Lees hier de nieuwsbrief! Samen Noord nieuwsbrief december 2019 (1)