Wijknetwerken > Buurtteams > Agenda > Basistraining Wijkzorg

Basistraining Wijkzorg

Datum

11 december 2019

Begintijd

09:00

Eindtijd

12:30

De gemeente Amsterdam biedt klanthouders binnen de Wmo een basistraining Wijkzorg aan. In deze training is uitgebreide aandacht voor de werkwijze (in de hele breedte) van Wijkzorg. Het is een nieuwe training, ontwikkeld samen met medewerkers uit ‘het veld’.

Thema’s als regievoering en onderlinge samenwerking binnen een wijkzorgnetwerk komen uitgebreid aan bod. Tijdens de training leert u om de doelen van Wijkzorg (nog beter) te vertalen naar de eigen praktijk en hoe u met knelpunten daarin kunt omgaan. U leert het proces van Wijkzorg kennen en weet hoe u de stappen toe moet passen in de eigen praktijk en stelt een ondersteuningsplan voor cliënten op zoals die in Wijkzorg is bedoeld. Tot slot stelt u een indicatiestelling zodanig op dat de indicatiesteller een besluit daarop kan nemen.

Direct aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Contact